Het online en offline platformSamen werken aan een duurzaam, gezond en veilig Brabant!

Design Thinking voor ruimtelijke adaptatie

Klimaatverandering stelt ons voor steeds grotere uitdagingen. Hoe houden we ons hoofd boven water, hoe pareren we misoogsten door droogte en hoe zorgen we voor een gezonde, koele leefomgeving?

In 2018 start een nieuw deltaprogramma: Ruimtelijke Adaptatie; met als ambitie Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in 2050. Daar moeten we met zijn allen keihard aan werken; elke druppel telt! En dat is makkelijke gezegd dan gedaan.

 

Design Thinking - Aansluiten bij de leefwereld

Hoe bereik je mensen en hoe zet je hen aan tot actie, zodat je samen echt verschil kan maken? Dat is een vraagstuk waar een tiental landelijke, regionale en lokale overheden de komende jaren aan gaat werken via Design Thinking. Ruim 20 ambtenaren doorlopen in dit project Het Design Thinking proces, waarmee ze inzichten en kennis opdoen die ook op de langere termijn toepasbaar zijn.

Met Design Thinking sluiten we aan bij de leefwereld en de menselijke maat. Door via nieuwe manieren van kijken en op een dieper niveau te snappen wat mensen drijft, komen nieuwe perspectieven voor oplossingen in beeld. Oplossingen die meer mensen / partijen uitdagen en aanzetten tot actie in de praktijk.

Wat is Design Thinking?

Het proces van Design Thinking bevat drie essentiële stappen:

  1. Empatisch onderzoek: Wat beweegt mensen? Het gaat niet over standpunten of belangen, maar over intrinsieke motivatie.
  2. Reframing: Voor de één zal het een klimaatvraagstuk zijn, voor de ander een sociaal vraagstuk en voor weer iemand anders een economisch vraagstuk. Kunnen en durven we ook op een andere manier naar het vraagstuk te kijken?
  3. Prototyping: Nieuwe manieren van kijken leiden tot mogelijke oplossingen. Designers geloven niet in first time right. Prototyping is een proces waarin gecontroleerd kan worden onderzocht wat (niet) werkt en uiteindelijk te komen tot werkende oplossingen.

 

 

Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"159645"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Documenten

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Documenten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"158414"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Beeldbank

Bekijk de Design Thinking beeldbank.