Het online en offline platformSamen werken aan een duurzaam, gezond en veilig Brabant!

Ruimtelijke adaptatie & klimaatverandering

Het klimaat verandert. We moeten rekening houden met een toename van wateroverlast, hitte, droogte en extreem weer. Veranderingen gaan sneller dan verwacht en worden steeds meer zichtbaar en voelbaar. Extreem weer zoals hittegolven, forse regen- en hagelbuien komen steeds vaker voor. Ook in Brabant hebben de weersveranderingen al voor veel overlast gezorgd. Om de effecten van klimaatverandering te verkleinen heeft de Regering tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt dat er naast het Deltaplan Waterveiligheid en Deltaplan Zoetwater, met ingang van 2018 ook een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie komt. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moet aangeven welke (ruimtelijke) maatregelen er in Nederland nodig zijn waardoor nadelige effecten minstens beheersbaar blijven.

De provincies Noord-Brabant en Limburg, de waterschappen, gemeente Breda en enkele regionale partners hebben de minister aangeboden om op te treden als regionale koploper om het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie snel en effectief handen en voeten te geven. Concreet betekent dit dat in mei 2017 de eind-concept-versie van het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gereed moet zijn. Regionale voeding en directe betrokkenheid vanuit Brabant en Limburg (regio Zuid) is hierbij van groot belang. Meedenken over het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en klimaatverandering? Registreer je dan hier voor dit platform.

Informatie en nieuws

Deze pagina bevat informatie en nieuws rondom de ontwikkeling van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Ook bevat deze pagina meer algemene informatie rondom klimaatverandering in Brabant. Hier kan je ook zelf jouw kennis delen!

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"145899"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"6000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Praktijkvoorbeelden

Deze pagina bevat inspirerende in innovatieve praktijkvoorbeelden en projecten over hoe we in Brabant kunnen omgaan met Ruimtelijke Adaptatie en klimaatverandering. Hier kan je ook zelf jouw voorbeeld toevoegen!

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"145900"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"6000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Agenda

Deze pagina bevat een overzicht van evenementen en bijeenkomsten rondom Ruimtelijke Adaptatie en klimaatverandering. Klik hier voor het totale overzicht of om een bijeenkomst toe te voegen.

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"145942"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

 

0 bestanden: