Het online en offline platformSamen werken aan een duurzaam, gezond en veilig Brabant!

Natuurlijk water

Om aan de afspraken van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te voldoen moeten de Brabantse beken en natte natuurgebieden uiterlijk in 2027 ecologisch goed en in samenhang functioneren. Dit doen we samen met de waterschappen een programma op te stellen. Daarnaast maken we gezamenlijk een plan met partners om de doelen van de Natura 2000 te realiseren. Ook willen we samen met partners werken aan het herstel van Brabantse vennen- en wijstgebieden.

 

 

Huidige projecten

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Huidige projecten ","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"137051"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Naar alle projecten

 

 

 

 

0 bestanden: