MOLO: Milieu Overleg Lokale Overheden

MOLO biedt de Noord-Brabantse wethouders milieu/duurzaamheid, dijkgraven en directeuren van omgevingsdiensten een platform voor informatie-uitwisseling, netwerken, projecten en samenwerkingsverbanden en inspiratie. Eén à tweemaal per jaar wordt een themabijeenkomst georganiseerd.