Vitale Bodem

Brabant streeft naar een Vitale Bodem in 2030. Een vitale bodem is schoon, gezond en weerbaar. Dit is niet alleen essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering en een toekomstbestendige agrarische sector. Het is ook heel belangrijk voor de veiligheid en gezondheid van de samenleving.

Een vitale bodem is een bodem die vruchtbaar is, biodiversiteit huisvest, ziektes weert, water bergt en voedingsstoffen vasthoudt en gedoseerd afgeeft. Daardoor is de bodem in staat om klimaatverandering het hoofd te bieden, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren en wateroverlast en verdroging tegen te gaan. Een Vitale Bodem draagt daarnaast ook bij aan de klimaatdoelstellingen door opslag van CO2. Het intensieve grondgebruik heeft ervoor gezorgd dat agrarische gronden zijn verdicht en minder vruchtbaar zijn geworden. Als agrarisch ondernemers hun bedrijf ook in de toekomst levensvatbaar willen houden, moeten zij nu en in de toekomst op verantwoorde wijze met hun bodem omgaan. Wil jij kennis en informatie over een vitale bodem in Brabant uitwisselen? Dan ben je op de marktplaats Vitale Bodem op de juiste plek!
 

Vitale Bodem

Onze Partners
Verschillende professionals op het gebied van water en bodem werken samen aan de realisatie van een vitale bodem in Brabant.

Brabantse Projecten
Wil je weten wat er al gebeurt om de bodem van Brabant vitaal te houden en maken? Hier vind je de lopende projecten.

Twitter

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterQuery":"VitaleBodem","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Bodemnetwerk Brabant

Wat is Bodemnetwerk Brabant?
Lees hier meer over het bodemnetwerk en maak kennis met de initiatiefnemers.

Brabantse Voorbeelden
Lees hier wat er gebeurt in de praktijk. Brabanders dragen bij aan Vitale Bodem.

Bibliotheek
Kijk op deze pagina voor onderzoeksrapporten en andere documenten over de Brabantse bodem.

Bodemcafé
Blijf up to date over de evenementen van het bodemnetwerk. Zien we jou bij het volgende bodemcafé?

Forum
Deel hier vragen en/of opmerkingen binnen het netwerk, of start een discussie.

Ik wil een Vitale Bodem!
Kijk hier wat je zelf kunt doen om de Brabantse bodem te verbeteren.