Het online en offline platformSamen werken aan een duurzaam, gezond en veilig Brabant!

Duurzame zoetwatervoorziening

Het nieuwe instrument 'Waterbeschikbaarheid' geeft de beschikbaarheid van zoet water en de kans op watertekorten in een bepaald gebied weer, in zowel normale als droge situaties.  Het gaat over zowel oppervlaktewater als grondwater. Waterbeschikbaarheid is ook de naam voor het proces om inzicht te verkrijgen in de beschikbaarheid van zoet water, om te verkennen hoe we waterbeschikbaarheid kunnen optimaliseren en welke maatregelen en inspanningen we daar samen voor kunnen leveren. Overheden en gebruikers van zoetwater gaan dit gezamenlijk uitwerken, zowel voor het hoofdwatersysteem als voor de regionale watersystemen. Dit doen we in drie stappen:

  • Stap 1: Inzicht geven en krijgen in de beschikbaarheid van water
  • Stap 2: Optimaliseren, verbeteren en afwegen van maatregelen
  • Stap 3: Afspraken maken en vastleggen

Al deze stappen willen we gezamenlijk doorlopen. Alle bijdragen op dit gebied zijn dus van harte welkom!

 

 

Huidige projecten

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Huidige projecten ","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"139862"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Naar alle projecten

 

Meedoen op de marktplaats!

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Meedoen op de marktplaats!","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"139861"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Naar de marktplaats

 

 

0 bestanden: