Het online en offline platformSamen werken aan een duurzaam, gezond en veilig Brabant!

Marktplaats duurzame zoetwatervoorziening

Samen gaan we op  zoek naar maatregelen om te zorgen dat we, nu in en in de toekomst, de beschikking zullen hebben over voldoende zoet water in Brabant.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":true,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"139862"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Nieuws