Het online en offline platformSamen werken aan een duurzaam, gezond en veilig Brabant!

Peter Ramakers geeft toelichting over het traject Waterbeschikbaarheid!

Peter Ramakers, projectleider Waterbeschikbaarheid, legt in dit filmpje uit hoe er momenteel gewerkt worden aan het uitvoeren van het plan van aanpak Waterbeschikbaarheid.

Meer weten over dit traject? Mail dan met Peter!

0  reacties