Het online en offline platformSamen werken aan een duurzaam, gezond en veilig Brabant!

Inspiratie uit Zeeland voor Waterbeschikbaarheid!

Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen willen samen met de agrarische sector de zoetwatervoorziening in Zeeland verbeteren. Ze verzamelen input van boeren en tuinders tijdens een serie bijeenkomsten. Zouden we zoiets ook in Brabant kunnen doen?

Het gehele artikel is te lezen via deze link.

0  reacties