Het online en offline platformSamen werken aan een duurzaam, gezond en veilig Brabant!

Wat is waterbeschikbaarheid? Overzichtelijke video!

In dit filmpje van de website van deltacommissaris wordt kort en bondig uitgelegd wat we bedoelen met waterbeschikbaarheid.

Het filmpje is te bekijken via deze link.

De informatie in het filmpje heeft een link met wat we in Brabant willen doen. De beschikbaarheid van zoetwater in kaart brengen, en vervolgens gezamenlijk kijken hoe we dit water kunnen verdelen en hoe we de waterbeschikbaarheid kunnen optimaliseren! Ook hier willen we de dialoog opstarten met alle partijen (overheden, gebruikers en andere betrokkenen). We gaan samen in gesprek, om te voorkomen dat we in de toekomst een tekort krijgen aan zoet water. Hiermee willen we het zoetwaterbewustzijn vergroten en samen afspraken maken over maatregelen en slim watergebruik.

 

0  reacties