Het online en offline platformSamen werken aan een duurzaam, gezond en veilig Brabant!

Drugsafvaldumpingen

In Noord-Brabant vonden in 2014 bijna 200 dumpingen van afval dat vrijkomt bij de productie van synthetische drugs. Het aantal dumpingen neemt jaarlijks toe en steeds worden nieuwe manieren gebruikt om het afval te dumpen zoals in oppervlaktewater, riolen en gierputten. Hierdoor verslechtert de leefomgeving. Op de lange termijn streven ernaar om het dumpen van drugsafval helemaal te voorkomen. Op de korte termijn willen we het afval zo snel mogelijk opruimten om milieu- en blootstellingsrisico's te voorkomen.

 

 

Twitter

{"tabBasic":{"type":"twitter","title":"Twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"#drugsafval OR #afvaldumping","listIcon":"icon-twitter","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Meedoen op de marktplaats!

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Meedoen op de marktplaats!","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"139439"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Naar de marktplaats

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: