Het online en offline platformSamen werken aan een duurzaam, gezond en veilig Brabant!

Uitgebreide projectinformatie

Het realiseren van de verschillende milieu- en wateropgaven vereist intensieve samenwerking, waar we allemaal een bijdrage aan kunnen leveren. Op een aantal van de opgaven wordt actief samengewerkt en informatie gedeeld via dit platform. Meer informatie vindt u via de opgavenpagina's hieronder.

Samenwerkingsverbanden

Rondom milieu- en wateronderwerpen wordt ook samengewerkt in overkoepelende samenwerkingsverbanden. het MOLO (Milieu Overleg Landelijke Overheden) is een van die samenwerkingsverbanden. Meer informatie vind je hier.