Het online en offline platformSamen werken aan een duurzaam, gezond en veilig Brabant!

Samenwerken

Het realiseren van de verschillende milieu- en wateropgaven vereist intensieve samenwerking, waar we allemaal een bijdrage aan kunnen leveren. We willen met elkaar in dialoog gaan. Dit doen we deels offline, maar dit platform biedt daarvoor ook een uitstekende mogelijkheid. De verschillende ‘marktplaatsen’ bieden de mogelijkheid om jouw kennis of ervaring te delen, een vraag te stellen of een innovatief idee onder de aandacht te brengen bij je samenwerkingspartners. We nodigen iedereen van harte uit om mee te doen!

Registreer hier

 

 

Samenwerkingsverbanden

Rondom milieu- en wateronderwerpen wordt ook samengewerkt in overkoepelende samenwerkingsverbanden. het MOLO (Milieu Overleg Landelijke Overheden) is een van die samenwerkingsverbanden. Meer informatie vind je hier.