Grondig Boeren met Maïs Brabant

Thema redacteur
0 reacties

Na een lange periode van voorbereiding startte in het voorjaar van 2017 het demonstratieproject ‘Grondig Boeren met Maïs Brabant’. Het project loopt ten minste tot het voorjaar van 2020 en is bedoeld om de maïsteelt in de provincie Brabant toekomstbestendiger te maken.

Door de huidige teeltwijze loopt de kwaliteit van de bodem achteruit. De steeds lagere gehaltes van organische stof en de verslechtering van de bodemstructuur brengt de opbrengstpotentie van percelen met continuteelt van maïs in gevaar. Tegelijk stijgt door de huidige productiewijze de druk van ziekten en plagen. Bovendien is er een grotere kans op uit- en afspoeling van nutriënten, verdroging, achteruitgaande bodembiodiversiteit en productie van broeikasgassen als lachgas. Het streven van het project is om de opbrengst veilig te stellen en uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan.

De provincie Noord-Brabant is initiatiefnemer van het project Grondig Boeren met Maïs Brabant en levert een bijdrage vanuit POP3 Brabant, in samenwerking met het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Daarnaast wordt het project financieel ondersteund door Rabobank Peel Noord, Agrifirm, CropSolutions en Evers Agro. Het project wordt uitgevoerd door Ploegmakers Loonwerk BV en Wageningen University & Research.

Op de WUR locatie Vredepeel ligt een demonstratieperceel waar verschillende maïs teeltsystemen te zien zijn. Er worden bijeenkomsten rondom deze demo georganiseerd waarbij maïstelers, loonwerkers en erfbetreders uitgenodigd worden om de demonstraties te bezoeken, ervan te leren en mee te denken. Naast de centrale systemendemo is er op Vredepeel ook ruimte voor detaildemo’s waar allerlei onderdelen van de maïsteelt, zoals rassen en zaaitechnieken, vergeleken kunnen worden.

Om de teelttechnieken uit de systemendemo ook in de praktijk te testen maakt het project gebruik van satellietbedrijven. Deze bedrijven pakken onderdelen op uit het project om in de praktijk de maïsteelt te verbeteren. Dat doen ze samen met hun eigen loonwerker, adviseur en een onderzoeker. In 2018 wordt het project uitgerold naar 7 satellietbedrijven in Brabant. Daar zullen regionale demonstraties en kennisbijeenkomsten plaatsvinden. 

De speerpunten in het project zijn bodem, organische stofbalans, mineralenbalans, gewasbescherming en saldo en voederwaarde. Daarnaast wordt er onder andere aandacht geschonken aan maïs in vruchtwisseling met gras, de inzet van groenbemesters en grondbewerking.

Het project Grondig Boeren met Mais Brabant wordt uitgevoerd door Ploegmakers Loonwerk BV en Wageningen University & Research. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ir. John Verhoeven, T 0320 29 13 49, E john.verhoeven@wur.nl.

Afbeeldingen

Grondig Boeren met Maïs

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...