Koolstofboeren

Thema redacteur
0 reacties

‘Koolstofboeren’ is een tweejarig project van ZLTO, Bionext en het Louis Bolk Instituut. Doel van het project is om bij te dragen aan de beperking van klimaatverandering. Boeren in het project doen dit door koolstof vast te leggen in de bodem.

ZLTO, Bionext en het Louis Bolk Instituut zijn in 2017 gestart met het tweejarig project ‘Koolstofboeren’. In dit project werken biologische en gangbaar werkende boeren aan methodes om koolstof vast te leggen in de bodem om de effecten van klimaatverandering te beperken. Naast dat het vastleggen van koolstof in de bodem bijdraagt aan de oplossing van het klimaatprobleem is een bodem met veel organische stof weerbaarder tegen extreme weersomstandigheden, zoals droogte of hevige regenval. Het project bouwt verder op de resultaten van de ZLTO-workshops voor koolstofboeren, die in januari 2017 gehouden zijn in Brabant.

In het project zijn drie studiegroepen bezig met het onderzoeken en implementeren van maatregelen waarmee koolstof wordt vastgelegd. In West-Brabant startte een akkerbouwgroep, in Midden-Brabant een groep gemengde bedrijven en in Oost-Brabant een groep veehouders. Door koolstof op het eigen bedrijf te leren vastleggen werken de deelnemers van de studiegroepen actief aan het beperken van de effecten van klimaatverandering én dragen ze bij aan klimaatneutraal werken.

In het eerste jaar komen de kansen en knelpunten bij maatregelen aan bod en wordt helder welke maatregel een ondernemer wil gaan nemen. In het tweede jaar van het project worden deze maatregelen toegepast, gemeten en geëvalueerd. Behalve agrarische ondernemers worden ook andere stakeholders betrokken, zoals burgers- en consumentenorganisaties, ketenpartijen, overig bedrijfsleven, overheden en organisaties die carbon credits verhandelen. Met al deze partijen wordt de haalbaarheid van nieuwe businessmodellen onderzocht. Vanuit het project worden deze samenwerkingsverbanden begeleid en gestimuleerd.

Verschillende activiteiten werden en worden nog uitgevoerd in het kader van dit project. Voor agrarische ondernemers is bijvoorbeeld de brochure ‘Goed koolstofbeheer’ geactualiseerd. Daarin staan alle maatregelen om koolstof vast te leggen helder uitgelegd. Verder komen er vier korte instructiefilmpjes over de techniek van het vastleggen van koolstof. Ten slotte is de documentaire ‘Koolstofboeren’ gemaakt door Fransjan De Waard en Joris van der Kamp, bekend van de film ‘Bodemboeren’, op 17 januari 2018 in première gegaan op de Bio-Beurs in Zwolle.

Het project Koolstofboeren wordt uitgevoerd door ZLTO, het Louis Bolk Instituut en Bionext. Financiers zijn de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, ZuivelNL, het Ministerie van Economische Zaken en de ZLTO vakgroep biologisch landbouw.

Vitale bodem

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...