Brabants Maaisel

Thema redacteur
0 reacties

In een pilot onderzocht waterschap De Dommel de mogelijkheden voor het gebruik van Bokashi: een Japanse methode voor bodemverbetering. Door het aanleggen van hopen met sloot- en oevermaaisel ontstaat er een waardevolle bodemverbeteraar voor de landbouw.

Als onderdeel van het project ‘Maaisel: van reststof tot grondstof’ begon waterschap De Dommel in september 2016 met de aanleg van twee zogenoemde Bokashi-hopen van sloot- en oevermaaisel. Bokashi is Japans en betekent ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. In de pilot werd getest of maaisel door fermentatie kan worden omgezet tot bodemverbeteraar.

Bij het gebruik van Bokashi stijgt het organische stofgehalte in de bodem, die daardoor langer water vasthoudt en minder bemesting nodig heeft. In zo’n vitale bodem groeien sterkere gewassen. Bovendien spoelen er minder meststoffen en gewasbeschermings­middelen uit in de sloot, wat beter is voor de waterkwaliteit.

Daarnaast voedt Bokashi de bodem. Anders dan bij composteren, werken Bokashi-hopen zonder zuurstof. Toegevoegde bacteriën, gisten en schimmels zetten het organische restmateriaal in korte tijd om tot vruchtbare voeding voor de bodem en het bodemleven. Daarna kan het uitgereden worden over het land. Bokashi kan van bijna elk type vers organisch materiaal gemaakt worden.

In februari 2017 organiseerde waterschap De Dommel een Bokashi-middag in Boxtel, waar zo’n 90 geïnteresseerden op af kwamen. Op de proeflocatie bij agrarisch ondernemer Van Pelt werd gedemonstreerd hoe Bokashi het bodemleven kan verbeteren. En hoe daarbij het hergebruiken van maaisel bijdraagt aan een betere waterkwaliteit in sloten en beken.

Dit pilotproject is een samenwerking met Brabantse en Limburgse waterschappen.

Afbeeldingen

Vitale bodem

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...