Het online en offline platformSamen werken aan een duurzaam, gezond en veilig Brabant!

Provinciaal Milieu- en WaterPlan 2016-2021

In het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) staat hoe de provincie de komende jaren gaat werken aan een veilig en gezond milieu en aan voldoende en schoon water. Met dit gecombineerde plan maken we de slag naar een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. In de provinciale Omgevingsvisie, die naar verwachting in 2018 gereed is (als ook de Omgevingswet van kracht worden), worden lucht, water, en bodem samen met natuur, cultuurhistorie, ruimtelijke ordening en mobiliteit in één plan geïntegreerd. Met het PMWP maken we een eerste stap naar dit integrale werken. Meer informatie over dit integrale werken binnen de Omgevingsvisie staat op het Omgevingsvisie-platform.

De basis voor een gezond, schoon en veilig Brabant ligt er. Maar om resultaten te boeken op grote opgaven zoals klimaatverandering en circulaire economie is meer nodig. Bijvoorbeeld 'groene groei'. Daarvoor moeten we meer doen dan alleen wettelijke instrumenten inzetten. We willen bij de Brabanders energie losmaken en innovatieve oplossingen uitlokken. De provincie kan deze opgave niet alleen aanpakken.

Hier ligt een duidelijke rol voor bedrijven, andere overheden, burgers, onderwijs en overige organisaties. Samenwerking draagt bij aan draagvlak voor een gezonder, veiliger en toekomstbestendig Brabant, voor huidige en toekomstige bewoners en bedrijven.

 
 

 

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: